Onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Met de “ RBD” in deze disclaimer wordt de beheerder van de website, het dagelijkse bestuur en enig ander persoon welke vanuit het bestuur geautoriseerd is om aanpassingen en/of informatie op de site te zetten bedoeld. De RBD spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De RBD is niet aansprakelijk voor (in-)directe schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De RBD mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment veranderen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de RBD niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. De RBD behoudt zich het recht voor om gebruikers de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.