Reddingsbrigade Drachten is een jonge, dynamische vereniging met als primaire doel het voorkomen van verdrinkingen in de ruimte zin. Onze taken zijn in 3 groepen uiteen te splitsen, nl. Opleiden van jeugd en jongeren, evenementenhulpverlening en waterhulpverlening ism. andere hulpdiensten.

1. De opleidingsfunctie hebben wij voor jongeren en jeugd vanaf 8 jaar om hun te trainen in de technieken van het zwemmend redden. Dit met als doel om zichzelf en anderen kunnen helpen/ redden in noodsituaties op, in en naast het water.

2. Wij hebben een hulpverleningsfunctie tijdens evenementen. Hiervoor worden wij ingehuurd en beiden wij EHBO en waterveiligheid tijdens evenementen op, in of aan het water.

3. Tenslotte hebben wij met onze ARBD en Reddingseenheid een regionale en landelijke hulpverleningstaak om andere hulpverleners te assisteren tijdens crisissituaties en calamiteiten te water.

Daarnaast heeft de Reddingsbrigade Drachten een lange geschiedenis die wij hierna zullen uitdiepen.
Al in 1970 gingen er binnen de DZPC stemmen op om een groep zwemmend redden op te richten. Begin 1971 creëerde de DZPC hiervoor de ruimte en in februari ging de het onderdeel Zwemmend Redden met 12 leden van start.
Hun belangrijkste doel was zoveel mogelijk mensen bekwamen in het redden van drenkelingen, hun devies (motto) was daarom ook: Zolang niet elke Nederlander kan zwemmen, moet elke zwemmer kunnen redden.
Een interessant weetje van toen is dat er besloten was op de donderdagavond te gaan trainen en zoals iedereen wel weet trainen wij nog steeds op de donderdagavond.

De groei zat er goed in voor het onderdeel Zwemmend Redden want eind 1976 telde het onderdeel al meer dan 100 leden.
In 1977 zijn er voor het eerst een aantal leden van ons naar Dortmund geweest voor een uitwisselingsweekend. Dit bezoek was tot stand gekomen nadat in het jaar daarvoor (1976) er een aantal leden van de Dortmundse reddingsbrigade hier geweest waren. Deze wederzijdse bezoeken vielen bij iedereen dusdanig in de smaak dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen werd.
Uit notulen van 1980 kan opgemaakt worden dat het trainen niet altijd van een leien dakje ging. In een van de groepen zaten een aantal erg vervelende jongetjes, waarvan de ergste belhamel overgeplaatst werd naar een andere groep en als dit niet zou helpen moest de toenmalige voorzitter van de DZPC maar eens een hartig woordje spreken met de jongen en zijn ouders.

Op 9 mei 1984 werd het heugelijke feit gevierd dat het onderdeel Zwemmend Redden officieel werd aangesloten bij de KNBRD (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen). Vanaf toen mocht het onderdeel Zwemmend Redden een Reddingsbrigade genoemd worden, maar men maakte hier toen nog geen gebruik van.
In dat jaar breide men het lesgeven uit en werd er ook training gegeven in de brevetten 1 en 2. Tevens werd dat jaar voor het eerst door leden van de Reddingsbrigade patrouille gelopen bij de waterspelen van Opeinde en de Zwemvierdaagse in Drachten.
Ook gingen in dit jaar de eerste leden twee weken naar Texel om daar strandwacht te draaien.
Tevens hebben deze leden daar een paar weken later ook hun strandwacht diploma gehaald.

In 1987 liep het aantal leden terug naar 60. Ondanks dit feit deden verschillende leden actief mee aan diverse wedstrijden (Districtskampioenschappen en (Nacht)zwemmarathons).
In 1989 ging de naam afdeling Zwemmend Redden officieel over naar Reddingbrigade Drachten. Daarbij begonnen de leden bij de diverse wedstrijden steeds beter te presteren, er zelfs regelmatig een eerste plaats veroverd.
Vanaf 1990 begon de Reddingsbrigade Drachten zich steeds meer bezig te houden met het varend redden, en door veel correspondentie via de telefoon en brief kregen we eind 1991 eindelijk een eigen reddingsvlet, welke in 1992 trots als Pinky gedoopt werd.
In dat jaar kregen wij ook ons eerste bewakingsevenement met de vlet, namelijk de VSB triatlon in Drachten. Dat was toen nog in het riviertje de Drait. Tevens hadden we in dit jaar 100 leden die examen deden voor een van de brevetten of diploma’s.

We maken een klein sprongetje naar 1995. In dat jaar begonnen een groot aantal leden aan diverse cursussen zoals de Zweminstructeur A en Varend Redden. Het leden aantal in deze jaren schommelde rond de 80 leden. Tevens werden wij in dat jaar benaderd door een Reddingsbrigade uit Lingen voor een ledenuitwisseling en vanaf dat jaar waren de jaarlijkse uitwisselingen tussen de Reddingsbrigade DZPC en DLRG Holthausen-Biene een feit. Op 4 november hebben wij tevens voor het eerst meegedaan aan de Wampex van Iduna, en uit een verslag uit deze tijd bleek dat wij al aardig goed met de boot konden omgaan: Hieruit bleek maar weer eens de souplesse van de boot en bemanning want zelfs een zware belasting (10 personen in de boot), harde wind en de duisternis hebben de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar gebracht.
Naar aanleiding van de watersnoodramp in het Maas en Waal gebied in 1995, kreeg de KNBRD vanuit de overheid de financiën aangereikt om een compleet nieuwe reddingsvloot op te bouwen. Hierdoor konden wij op 5 februari 1997 beschikken over een nieuwe reddingsvlet met droogpakken.
Vanaf 2001 begon de Reddingsbrigade Drachten in de zomermaanden te bewaken op Het Strandheem in het Groninger Opende. Door een clubbrede inzet werd op deze plaats in 2003 een vaste post gerealiseerd, waar tot op heden nog steeds tijdens de zomermaanden vanuit geopereerd wordt.

In de jaren 2004-2006 breide de Reddingsbrigade Drachten zich sterk uit, niet alleen qua leden (130 in 2006) maar ook qua taken en evenementen. In deze periode zij wij begonnen met onze Alarmeringseenheid Reddingsbrigade Drachten (ARBD). Het doel van deze eenheid was om een grote groep vrijwilligers binnen onze brigade te krijgen die goed kon samenwerken in lastige situatie en getraind zou zijn in de waterhulpverlening en daarvoor ingezet kan worden bij diverse evenementen en calamiteiten te water. Hiervoor werd er begonnen met maandelijkse oefeningen en oefeningen met andere disciplines zoals brandweer, andere brigades en de KNRM (van Urk). Ook begonnen wij steeds meer mee te doen aan wedstrijden zoals avondmarathons. Hierdoor was het nodig de commissies flink uit te breiden. Naast een Hoofdcommissie bestond de Reddingsbrigade nu uit een PR-, wedstrijd-, technische- en bootcommissie.

In 2007 werden de voorzichtige eerste stappen gezet naar het creëren van een eigen vereniging onder de naam Reddingsbrigade Drachten.
Na veel voorbereiding en hard werken was het op 1 juni 2009 eindelijk zover, de zelfstandige vereniging Reddingsbrigade Drachten was een feit.
De afgelopen jaren is de Reddingsbrigade Drachten blijven groeien in zijn hulpverleningstaak zowel binnen het zwembad als daarbuiten. Hierbij zijn ook de indelingen van de commissies veranderd.
Op dit moment hebben wij naast een (dagelijks) bestuur nog 3 andere commissies nl. een Binnencommissie voor alle activiteiten binnen het zwembad, een Buitencommissie voor alle activiteiten en inzetten buiten het zwembad en een PR & Werving commissie die zich bezighoudt met PR en leden- en sponsorwerving.

In 2011 is er vanuit Reddingsbrigades Nederland een project opgericht genaamd het RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades). Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio. in 2013 is hiervoor een convenant ondertekend door de samenwerkende Reddingsbrigades in Friesland. Onderdeel van de hechtere samenwerking met de veiligheidsregio op het gebied van waterhulpverlening en crisismanagement is het in gebruik nemen van C2000 en het opwaarderen van de inzetbare vaareenheden. Voor dit laatste heeft Reddingsbrigade Drachten in 2014 een nieuwe boot ontvangen, namelijk een Tinn-silver 550 Rescue. Inmiddels zijn de gesprekken met de veiligheidsregio over een structurele samenwerking in volle gang.

Ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging hebben er toe geleid dat in 2017 een kleine reorganisatie heeft plaats gevonden. Hierbij stond voorop dat de communicatie- en organisatielijnen korter en eenvoudiger moesten. Hiervoor zijn het aantal commissies onder het bestuur van drie naar twee teruggebracht. De commissies welke daarmee zijn ontstaan: operationelecommissie en opleidingscommissie. Kaders tussen werkzaamheden in en buiten het zwembad zijn daarmee losgelaten. Momenteel is de de vereniging meer taak / onderwerp georganiseerd. Daarbij zijn alle rollen bemand door minimaal twee leden zodat er in een zogenoemd buddy systeem gewerkt kan worden.

Uit dit alles blijkt dat Reddingsbrigade Drachten al een hele rijke historie heeft en ook nu nog druk bezig is zichzelf te ontwikkelen, wij hopen met zijn allen dat we de ingeslagen koers de komende jaren nog veel verder kunnen uitbreiden.