Bestuur:
Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen (kinderen en volwassenen) op een veilige en verantwoorde manier zelfstandig kunnen recreëren op en rond het water en dat deze mensen tevens in staat zijn om andere personen in (waters-)nood hulpverlening te kunnen bieden.

Onze missie:
Wij zorgen ervoor dat mensen die betrokken zijn bij activiteiten en incidenten op, in en  rond het water kunnen rekenen op optimale veiligheid en hulpverlening.
Wij willen dat de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Drachten volgens de laatst geldende normen opgeleid worden en beschikken over materiaal dat hun veiligheid kan garanderen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de Reddingsbrigade Drachten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de (overstijgende) aansturing van de vereniging. Zij dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor het financiële en organisatorische beleid binnen de vereniging. Ook waken zij ervoor dat alle doelstellingen, projecten en activiteiten van de verschillende commissies op elkaar afgestemd worden en dat iedereen daar waar nodig is elkaar helpt om de verschillende doelstellingen te realiseren.

Voorzitter: Wout Raap
Secretaris: Hedwig Beumer
Penningmeester: Kevin Reijenga
________________________________________________________________________________________

Operationelecommissie:
Zoals de naam al doet vermoeden richt deze commissie zich op alle operationele zaken in en rondom het zwembad. Twee belangrijke onderdelen hierin zijn materiaalbeheer en de organisatie van evenementen.

Materiaalbeheer richt zich in de nieuwe organisatiestructuur op al het materiaal binnen de verenging. (Bijv. al het varend, rijdend materieel maar ook al het gebruikte materiaal in het zwembad) Doel is om het materiaal hierbij in topconditie te houden en daarmee te allen tijde inzet gereed.

Organisatoren van evenementen welke ondersteuning van Reddingsbrigade nodig hebben komen terecht bij het onderdeel “evenementen” . Deze leden zorgen er voor dat aanvragen zo goed mogelijk worden verwerkt, gecoördineerd en georganiseerd. Dit zodat inzetten goed kunnen verlopen.

Voorzitter: Richard Hansen
Secretaris: 
Materiaalbeheer: Wouter Hamstra & Tymo Huizinga

________________________________________________________________________________________

Opleidingscommissie:
Zoals de naam zegt houdt de opleidingscommissie zich bezig met alle opleidingen binnen en buiten het zwembad die door de reddingsbrigade gegeven worden.

Voorzitter: Lennard Haze
Examen coördinator: Marjoke Hoekstra
HBO opleidingen & externe opleidingen: Rudy Achttien & Marco van der Veen
Zwembad opleidingen: Sietze Weening
Algemeen lid: Hermien Ouwejan

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Vertrouwenspersonen:

Bert Uneken                      tel: 06-21208120
Sytske van Linddonk       tel: 06-53738891