Beheerder/ juli 6, 2016/ Mededelingen

Aan alle leden van 16 jaar en ouder

Sinds de ondertekening van het RVR convenant is er veel gebeurd. Van veel acties zullen de leden van de Friese Reddingsbrigades weinig gemerkt hebben, omdat deze achter de schermen plaats hebben gevonden. Dit o.a. op de schaal van Veiligheidsregio, maar ook op het vlak van lokale samenwerking.

Wel zichtbaar zijn geweest een aantal gezamenlijke oefeningen en inzetten. Ook het elkaar ondersteunen om bewakingen van evenementen en bij recreatieplassen te bezetten zijn merkbare uitwerkingen van het convenant.

Nu is het tijd om de kennismaking en samenwerking nog beter vorm te gaan geven, namelijk tijd voor een nadere kennismaking tussen de leden van alle Friese Reddingsbrigades. Dit willen we doen door op 3 september een leuke dag te organiseren, waarbij volop mogelijkheid zal zijn voor samenwerking, plezier, gezelligheid en elkaar beter leren kennen. Vanaf 12.00 uur zullen een aantal teambuildings-activiteiten op en rondom het water plaatsvinden. De dag zal afgesloten worden met een gezamenlijke barbecue. We willen niet al te veel van de precieze activiteiten die we gaan doen prijs geven, maar we zijn bezig er een fantastische dag van te maken.

Om alle activiteiten en de barbecue te kunnen organiseren vragen we van de deelnemers een bijdrage van €25,00 per persoon. Graag bij opgave betalen.

Je kunt je tot uiterlijk 20 augustus opgeven door een mail te sturen naar: secretaris@rbdrachten.nl
Geef, indien van toepassing, in deze mail aan of we wat betreft eten en drinken rekening moeten houden met specifieke dingen als vegetarisch menu, allergieën enz.
De bijdrage van €25.00 kun je overmaken naar: IBAN.nr.: NL61ABNA0468088482 t.n.v. RBDrachten, O.v.v.: teambuilding-dag RVR Fryslân en je naam.
Je krijgt dan ongeveer 2 weken van te voren nadere informatie over plaats van handeling, precieze tijdstippen en gegevens over wat je mee moet nemen etc.

We hopen dat velen van jullie komen om er samen met ons een succesvolle dag van te maken!
Met vriendelijke groet

Werkgroep Teambuildingsdag
Jeroen Mulder jeroenmulder01@hotmail.com
Marco van der Veen marco@rbdrachten.nl
Karin Akkerman secretaris@rbdrachten.nl

Deel dit bericht
Share this Post