Beheerder/ juli 8, 2017/ Open bericht

Vanuit het bestuur van Reddingsbrigade Drachten zijn wij opzoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de functie van Penningmeester wil vervullen.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in de financiële sector of met administratieve werkzaamheden alsmede ervaring met het werken in Microsoft Excel. Deze ervaring is geen pre.

Wat houdt de functie van Penningmeester precies in:
– Je maakt deel uit van het dagelijks bestuur en hebt in overeenstemming daarmee beslissingsbevoegdheid t.a.v. de vereniging.

– Je bent verantwoordelijk voor het beheer, de invordering en uitbetaling van de financiële stromen van de vereniging en het voeren van een doelmatige boekhouding hiervan.

– Je bent verantwoordelijk voor het goedkeuren en/of maken van verenigingsoffertes voor bestuur en commissies.

– Je bent verantwoordelijk om vier keer per jaar een kwartaaloverzicht te maken voor het bestuur.

– Je bent verantwoordelijk voor het eenmaal per jaar verslag uitbrengen van de financiële positie van de vereniging door middel van een financieel jaarverslag en dit te presenteren op de Algemene Ledenvergadering.

– Je bent verantwoordelijk voor het eenmaal per jaar opstellen van een begroting voor het komende verenigingsjaar en houdt toezicht op het naleven van de begroting gedurende het boekjaar.

– Je verleent eenmaal per jaar medewerking aan een door het bestuur aangewezen kascommissie.

NB. Deze taak als penningmeester kan ook uitgevoerd worden door 2 personen. Deze zullen onderverdeeld worden in de 1ste en 2de penningmeester, waarbij de 1ste penningmeester officieel deel uitmaakt van het Dagelijks bestuur en dus ook bij de KvK ingeschreven staat. De onderlinge taakverdeling wordt overgelaten aan de personen zelf.
Naast deze taken mag jij je binnen het dagelijks bestuur en samen met het algemene bestuur actief inzetten voor het welvaren van de vereniging. Dit kan inhouden dat jij jezelf inzet bij bewakingen en evenementen en meedenkt met het maken van het (financiële) beleid binnen onze vereniging.

Lijkt deze functie iets voor jou? Neem dan contact op met: voorzitter@rbdrachten.nl

Met vriendelijke groet,

Marco van der Veen
Voorzitter Reddingsbrigade Drachten

Deel dit bericht
Share this Post