Wout Raap/ januari 21, 2019/ Open bericht

Aankondiging BALV

Aan de leden  en ouders van leden van reddingsbrigade Drachten

Afgelopen week heeft onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Hoewel alle aanwezige leden tijdens de ALV aangaven voor het aanvragen van een ANBI status en de daarvoor voorgestelde statutenwijziging waren, kon de statutenwijziging niet goedgekeurd worden. Dit omdat er geen 2/3 van de leden aanwezig waren.

Daarom organiseren we een tweede (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering om te stemmen over de voorgestelde statutenwijziging. De dan aanwezige leden (hoeft geen 2/3 van de leden meer te zijn) moeten met 2/3 meerderheid voor stemmen om de statutenwijziging rechtsgeldig te laten zijn. Deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 om 20.00 uur in het clubhuis bij zwembad de Welle.

 

Afgelopen jaar hebben we aan een Pilot PWO meegedaan (watersport-hulpverlening). Hiervoor hebben we de TinnSilver gebruikt. Deze  boot konden we afgelopen jaar van Reddingsbrigade Nederland met behulp van de subsidie die ons door de gemeente Smallingerland is verstrekt. De gemeente heeft echter aangegeven dat deze subsidie niet jaarlijks verstrekt zal worden. Vandaar dat we al een poos bezig zijn met eventuele vervanging voor deze boot. Om onze vereniging voor sponsoren aantrekkelijker te maken is het handig om de ANBI status aan te vragen. Om dit te kunnen doen, moeten we onze statuten aanpassen.

In samenwerking met een notaris hebben we de statuten aangepast aan het verkrijgen van de ANBI status. De artikelen van de huidige statuten die gewijzigd worden zijn opgenomen in het document: “Ontwerpakte Statutenwijziging “.  Deze ontwerpakte kunnen jullie vinden op onze website onder het kopje Leden, bestanden, ALV. De artikelen die niet wijzigen, zijn niet in deze akte opgenomen en zijn terug te vinden in het document Statuten.

We hopen je te zien op 24 januari, 20.00 uur, clubhuis Zwembad de Welle.

Bestuur Reddingsbrigade Drachten

 

Tijd Agenda
20.00 uur 1.     Welkom
20.05 uur 3      Wijzigingen statuten.

–       Korte uitleg

–       Stemming

 

Om de statutenwijziging rechtsgeldig te laten zijn is goedkeuring 2/3 van de aanwezigen vereist.

20.20 uur Sluiting

 

Deel dit bericht
Share this Post