Op donderdag 27 maart 2019 heeft er een 2e buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) plaatsgevonden voor het aanvragen van een ANBI status. Om die ANBI status te kunnen krijgen moeten de statuten gewijzigd worden. Op de buitengewone algemene leden vergadering van 27 maart waren er niet de vereiste 2/3 van de leden aanwezig waardoor de stemming voor de statutenwijziging is afgekeurd.

Daarom organiseren we een derde Buitengewone Algemene Ledenvergadering om te stemmen over de voorgestelde statutenwijziging. Dit zal plaats vinden op donderdag 18 april om 20:00 uur in het clubhuis bij zwembad De Welle. Om de statutenwijziging rechtsgeldig te laten zijn moet 2/3 van de leden die aanwezig zijn bij de BALV voor het wijzigen van de statuten stemmen.


Deel dit bericht