Beheerder/ januari 8, 2018/ Open bericht

Het jaar 2017.

Naast de Nieuwjaarsduik hebben we aan het begin van ieder jaar ook onze traditionele Nieuwjaarborrel voor de bestuurs- en kaderleden. Onder het genot van een hapje en een drankje is dit altijd een gezellig moment om deze leden te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en om een mooi begin te maken van het nieuwe jaar. Om iedereen nog eens extra te bedanken voor hun inzet hebben we ieder jaar een presentje. Dit jaar was dit een kalender met alle verjaardagen van alle leden van de Reddingsbrigade Drachten, naast alle verjaardagen bevat de kalender ook vele foto’s van de afgelopen jaren. Hieruit bleek nogmaals de veelzijdigheid van onze brigade, de inzet van haar vrijwilligers en de gezelligheid en saamhorigheid waarmee alles plaatsvindt.

2017 is voor ons een intensief, vernieuwend jaar geweest waarin vooral het enthousiaste en de bereidheid van onze kaderleden om zich in te zetten voor onze brigade duidelijk naar voren kwam. Eén van de meest kenmerkende dingen hiervan is de beleidsbepalende avond die wij met bijna alle bestuurs- en kaderleden in april hebben gehad. Centraal hierin stond het nieuwe 5 jaren plan voor onze Reddingsbrigade en de vraag hoe wij de komende 5 jaar onze organisatie wilden vormgeven.
Er kan met zekerheid gezegd worden dat deze avond geleid heeft tot de meeste ingrijpende organisatorische verandering van de afgelopen 10 jaar. Vanaf oktober bestaat onze brigade uit 1 bestuur en niet meer dan 2 commissies, wordt er structureel gewerkt met een buddysysteem (ieder bestuurs- en kaderlid voert zijn of haar taak uit met een 2de persoon), vindt er geen verdeling van taken meer plaats obv. Locatie (binnen of buiten activiteiten) maar obv. Taak (b.v. materiaal, oefeningen, evenementen) en zijn er aan de organisatie staffuncties toegevoegd (oa. ICT, ledenadministratie) om het bestuur en de commissies te ontlasten. Het is nu al duidelijk te merken dat deze verandering heeft geleid tot een opleving binnen onze vereniging en waarvan wij de komende jaren hopen veel vruchten van te mogen plukken.

Kortom een bewogen en succesvol jaar en vooral één waarop wij allemaal trots kunnen zijn. Nogmaals wil ik iedereen, zowel bestuurs-, kader- als verenigingslid bedanken voor hun inzet en deelname in het afgelopen jaar en ik hoop dat iedereen zich dit jaar met hetzelfde enthousiasme zal inzetten voor onze vereniging.

Groetjes Marco van der Veen
Voorzitter Reddingsbrigade Drachten

Deel dit bericht
Share this Post